29-02-16

Terroriste wandelt op straat met hoofd van kind....

Vandaag pleegde een terroriste die oppas was voor een kind een aanslag door het kind in kwestie te onthoofden en met het hoofd in de hand op straat te wandelen en 'Allah hackbar' te roepen. Naar alle verwachting is deze aanslag gelinkt aan de strijd tegen het terrorisme dat Rusland samen met Syrië voert. Meer dan ooit moeten onze Europese regeringsleiders stoppen met het direct en indirect steunen van terroristen in Syrië en moeten ze de legitieme strijd van Rusland en Syrië tegen het internationaal terrorisme steunen.

 

Geen compromissen maar op naar de totale vernietiging van het internationaal terrorisme!   

 

24-02-16

Servië zegt nee tegen het NAVO pact!

Afgelopen weekend kwamen tienduizenden Serviërs in Belgrado op straat om te protesteren tegen het NAVO pact dat afgesloten werd door de Servische premier Vučić. Iedereen herinnert zich natuurlijk de oorlogsmisdaden die gepleegd werden door de NAVO tegen de Servische burgerbevolking in de jaren negentig, wat  een verklaring is voor de woede bij de Servische bevolking over dit NAVO pact. De betoging werd geleid door Vojislav Šešelj, de leider van de Servische Radicale Partij, die onterecht opgesloten werd door het ( illegale ) oorlogstribunaal van Den Haag. 

 

Steun voor de Servische bevolking tegen het NAVO pact!

Europa uit de NAVO en de NAVO uit Europa!

 

22-02-16

Op naar een totalitaire staat?

Dit weekend werd gekendmerkt door totalitaire optredens door het regime in verschillende landen, in Frankrijk bv werden mensen in Calais zomaar gearresteerd omdat ze er van verdacht werden "te willen betogen", in Nederland werd Pegida-voorman Edwin W. gearesteerd voor het dragen van een varkensmuts en in Vlaanderen werd een tiental mensen gisteren bij aanvang van de Voorpostbetoging gearresteerd omdat ze gezichtsbedekking zouden gedragen hebben. Iedereen weet dat bij linkse betogingen iedereen gemaskerd rondloopt zonder dat iemand daar iets over zegt. Overduidelijk dus dat de arrestaties van gisteren politiek gemotiveerd waren, en op orders van het regime plaatsvonden dat elke vorm van protest in de kiem probeert te smoren. De gebeurtenissen van dit weekend zijn voor ons een reden te meer om op 12 maart naar de NVU-betoging te Amsterdam te gaan, om te betogen voor vrijheid van meningsuiting voor nationalisten.

 

Vrijheid van meningsuiting, ook voor nationalisten!

Stop de politieke dictatuur van het systeem!

 

12695301_1553135545001643_342856646_o.jpg

13-02-16

Nooit vergeten, nooit vergeven!

Vandaag herdenken we de opzettelijke massa moord door de geallieerden op de burgerbevolking van Dresden 71 jaar geleden. Deze gruwelijke oorlogsmisdaad word misschien verzwegen in de geschiedenislessen op school, maar wij zullen deze misdaad nooit vergeten en nooit vergeven!

FB_IMG_1455313630109.jpg

12-02-16

De Pegida perversie kent geen grenzen...

We hebben op onze blog al verschillende artikels geplaatst over het feit dat we ons distanciëren van Pegida, voornamelijk door hun pro-zionistische houding waarmee wij als consequente volksnationalisten niet akkoord mee kunnen gaan. Maar Israëlische en LGTB vlaggen waren niet voldoende, want afgelopen weekend betoogde Pegida UK namelijk met oa Pakistaanse vlaggen. Op de foto hieronder ziet u Pegida voorman Tommy Robinson met een Pakistaanse vlag, en hij verklaarde dat Pegida voor de multi culturele maatschapij staat, en dat ze daarom tegen "de islam" zijn omdat "zij zich niet aanpassen aan de multi culturele maatschapij".  

Het is dus meer en meer duidelijk dat Pegida NIETS met ons gemeen heeft, want de basis van onze strijd is onze Indo Europese afkomst en wij willen juist onze identiteit bewaren en zijn per definitie dus tegen de multi culturele maatschapij! 

12695658_1555077634807434_345156311_o.jpg

11-02-16

Stop de repressie!

De repressie tegen nationalisten in Duitsland heeft een triest hoogtepunt bereikt, deze morgen vielen speciale eenheden van de politie binnen in een woning te Dortmund en daarbij werd de hond van de betrokkene doodgeschoten. Naast stuntgranaten, werd er dus ook met echte kogels geschoten, waarbij een hond werd vermoord en een andere kogel werd teruggevonden in een hoofdkussen 5 cm naast het hoofd van de betrokkene. De Autonome Nationalisten Vlaanderen betuigen hun solidariteit met het slachtoffer van deze schandalige wantoestanden.  Morgen avond gaan nationalisten uit de regio Dortmund demonstreren tegen repressie tegen nationalisten, en we wensen ze alvast succes toe!

FB_IMG_1455216547111.jpg

 

 

09-02-16

Eigen traditie eerst!

12644637_1554994994826895_9026203504034693864_n.jpg

Kameraden ,

Geen heden zonder verleden en geen toekomst zonder heden ! In deze spreuk vinden we een heidens en volksnationalistisch basis principe terug van onze maatschappij vizie.

D.w.z.: dat we onze voorouders moeten eren en uit hun ervaringen lessen moeten trekken, die toepassen en die op onze beurt doorgeven aan de volgende generaties ! Door de ervaring, is traditie een basis middel om de eigenheid van een volk en ras te behouden in weerwil van de multiculturele maatschappij en rassenvermenging die ze ons willen opdringen en er toch al goed in slagen door de indoctrinatie in scholen, media enz.

 

In een vorige artikel had ik het over het ontstaan van de vlag, een symbool waarrond we ons scharen met medestanders met dezelfde ideeen, wordt bestempeld als een duidelijk teken van facisme (de duivel) voor de tegenstanders van een geordende maatschappij met rechten en plichten voor de mensen behoorend tot een gemeenschap (volk, vaderland) .

Een zelfde verwijt voor b.v. een studenten vereniging , waar traditie een grote rol speelt in de ritueelen en de liederen die in de corona worden gezongen en die worden bestempeld als een nationaal socialistisch (nog erger als de duivel) door de anarchie minnende nietsnutten en andere geheime en duistere krachten. Die een grijze massa willen creeren en de volkeren hun besef van eigenheid, behorend tot een volk en ras te doen vervagen, dus makkelijk te manipuleren ! Deze lange inleiding moet voor ons, kameraden, het besef geven om onze volkse tradities voor zover dat ze nog bestaan een nieuw leven in te blazen. Ik doe beroep op jullie volksgenoten om terug de oude benamingen van de maanden, gegroeid uit onze voorouders levenswijze: in symbosium met de natuur te leven op het ritme van deze en niet de natuur te vernietigen om zoals in deze tijd de godheid van het geld te omarmen ! Het lijkt nostalgisch maar toch veel mooier als de huidige benamingen verwijzend naar Romeinse keizers, daarom een volgende lijst in onze eigen taal, behorend tot de grote Germaanse taalfamilie.

Januari / louwmaand of wintermaand Februari / reinigingsmaand of sprokkelmaand Maart / windmaand of eerste lentemaand April / grasmaand of kiemmaand Mei / bloemmaand Juni / weidemaand of zomermaand Juli / hooimaand Augustus / oogstmaand September / herfstmaand of vruchtmaand Oktober / wijnmaand November / slachtmaand December / wintermaand

Deze benamingen hoeven geen uitleg, die spreken voor zich ! Laat kameraden, deze maand benamingen opnieuw ingang vinden in bijvoorbeeld de communicatie, brieven en huidige middelen, aankondigingen van iets dat jullie inrichten enz.

 

Twee voorbeelden:

1. aankondiging van een geboorte Brunhilde V...... Is onze sibbe komen vervoegen op dinsdag de 21ste van de kiemmaand.

2. aankondiging van het joelfeest van A.N. gaat door op de 21ste van de wintermaand in .....

 

Weten de mensen niet welke maand er bedoeld wordt, dan zijn er 2 oplossingen !

 

1. je zet er, om het de mensen gemakkelijk te maken de vroegere benaming bij tussen haakjes.

2. ze zoeken het op op de blog van de Autonome Nationalisten

 

Ik wil ook de aandacht vestigen op de dagen van de week die veel mensen dagelijks gebruiken en niet blijven stilstaan bij de oorsprong van de namen die duidelijk een ode zijn aan de heidense godenwereld en drie hemellichamen die een crusiale rol spelen in de heidense filosofie .

Maandag / de Maan Dinsdag / Heiddense Godheid Tyr of Tiwaz Woensdag / Wodan Donderdag / Donar of Thor Vrijdag / Freya Zaterdag / Saturnus Zondag / de Zon

De namen die men gaf aan de Goden, verschillen dikwijls van streek tot streek maar zijn in weze dezelfde Goden. Een goed voorbeeld is de naam Wodan in onze kontreien en hoe noordelijker men gaat verandert dat in Odinn. Ook de schrijfwijze en uitspraak kunnen verschillen als je het in het nederlands, oud germaans of oud scandinavisch neerpent.

 

Een laatste tip wanneer een kind geboren wordt op een dag waar de heidense God of hemellichaam aan gewijd is, kan je ook je nieuwgeboortige in het teken zetten van de Heidense benaming van de geboortedag.

Misschien is deze bijdrage een stimulans voor onze heel Nederlandse gemeenschap om terug te grijpen naar eigen tradities en ons te herbronnen door deze materie en ze toe te passen.

 

EIGEN TRADITIE EERST ! Hans Van Vlierberghe -  Vlaanderen

08-02-16

Algemene mobilisatie!

Dat we geen fans zijn van Pegida is ondertussen algemeen geweten, maar als voorstanders van de vrijheid van meningsuiting vinden we dat iedereen het recht heeft om te betogen, ook in Amsterdam. Daarom ondersteunen de Autonome Nationalisten Vlaanderen de oproep van de Heel Nederlandse partij NVU om op 12 maart om 13 uur te betogen in Amsterdam voor de vrijheid van meningsuiting voor volks nationalisten! Meer info volgt!

FB_IMG_1454936902524.jpg

05-02-16

Eenheid is macht!

Terwijl ongeloofwaardige sites zoals AFF en Recistances laten uitschijnen dat er alleen maar ruzie zou zijn binnen nationalistische middens, heeft onze laatste vormingsavond in Antwerpen het tegendeel bewezen. Vlamingen, Walen, Nederlanders en zelfs iemand uit Noorwegen waren verenigd voor de historische waarheid en er werden concrete plannen besproken om bv op 12 maart naar de komende NVU betoging in Nederland, 1 mei naar Duitsland, 1 november naar Griekenland en op 11 november naar Polen te gaan. Meer info volgt!

940944_101739640212035_7066637645284280949_n.jpg

Met vlag en wimpel

Vendel01bis.jpg

Waar ligt de oorsprong van de vaandels, vlaggen van legers of verenigingen?

 

Zowel in onze contreien (Germaanse stammen) als bij de Romeinse cohorten, kortom in heel het Europa van toen, zag men volkeren of stammen ten strijde trekken om hun territorium te verdedigen of om hun “lebensraum” uit te breiden. Vooraan de colonnes werd er op een stok een erkenningsteken gedragen. Toen was er nog geen sprake van een vlag of doek met een embleem erop.

 

Redenen om een erkenningsteken mee te dragen waren:

 

- 1) dat er bij de Germanen toen nog geen gemeenschappelijke kledij of legeruniform als herkenningsteken bestond.

 

- 2) dat embleem was meestal een huid en of skelethoofd van een dier, deze gewoonte komt voort van de mannenbonden gewijd aan een of andere Godheid en in de strijd vereenzelvigden de strijders zich met de moed en strijdlust van wilde dieren zoals het everzwijn, de beer, de wolf, de stier enz.. Maar dat wordt het onderwerp voor een ander artikel.

 

Zoals met alles kent het erkenningsteken zij evolutie en begon men emblemen te borduren, of te schilderen, op een doek dat werd opgespannen op een houten kader. Later werd het doek met één zijde aan de vlaggenstok vastgemaakt. Deze vorm werd op het slagveld gebruikt om bevelen door te geven aan de verschillende legerafdelingen (er waren toen nog geen moderne communicatiemiddelen) Deze techniek word vandaag niet meer toegepast in het leger maar kent een tweede leven in onze contreien bij de schuttersgilden, de folklore en de volksdansgroepen waar het tot een kunst en handigheids techniek (vendelzwaaien) zijn eigen weg is gegaan!

 

Trompetgeschal op het slagveld was er om de aandacht van de krijgers te vestigen om naar de bevelende figuren te kijken die de vendelzwaaier maakte en ze op te volgen, vb:.werd de vlag links van het lichaam gezwaaid, dan moest men met zijn legereenheid naar links zwenken enz. Met de evolutie van de vlag, is ook het vlagembleem, of vlagsymbool ontstaan. Van dierensymboliek is men overgegaan naar sibbetekens (samenstelling van runen). Men droeg dan die tekens op vlag, wimpel, schild en kledij. Aan het embleem, van de heer of het land dat men diende, waren er bepaalde regels verbonden voor de samenstelling van het wapen dat eventueel werd toegekend door een hogere instantie (koning, de adel, enz.).

 

Zo is de heraldiek ontstaan.

 

Dus een vlag moet met eerbied behandeld worden, zij is het symbool van een vereniging, van een volk ! Indien je een vlag draagt op een samenkomst of op een betoging, hang ze niet om uw schouders (het is geen mantel) sleep haar niet over de grond. En laat haar zeker niet afnemen! Ik wil er jullie aandacht op vestigen dat de vaandeldrager niet de eerste de beste was maar wel iemand die zich bewezen heeft op het slagveld. Iemand waarvan men weet dat hij zijn vaandel tot zijn laatste snik zal verdedigen. Deze summiere uitleg over vaandel en vlag, om nogmaals jullie aandacht er op te vestigen dat zij de symbolen dragen van onze maatschappijvisie en wij hen met respect moeten behandelen, alsook de tegenstander !

 

Tot slot hierna de Nederlandse vertaling van de eerste zin van een Duits lied:

“Hou hoog die vlag, die rangen vast gesloten ......”

 

Hans - Willem Van Vlierberghe.

 

04-02-16

Weer een overwinning voor het SAA!

Iedereen die de situatie in Syrië volgt weet dat het Syrisch leger de ene stad na de andere herovert van terroristen van Al Nusra, IS, etc..... Sinds de Russische interventie is er een echt kantelmoment in de strijd tegen het terrorisme waar Syrië al 5 jaar mee te kampen heeft. Zo werden gisteren de twee steden Nuble en Zahraa in Aleppo na 3 jaar omsingeling bevrijd door het Syrisch Arabisch Leger en door vrijwillers van de Libanese verzetsbeweging Hezbollah, dat samen met het SAA al 5 jaar vecht tegen buitenlandse terroristen. Door deze herovering werd de aanvoerroute vanuit Turkije naar de terroristen gestopt, en zullen de gevolgen hiervan binnenkort duidelijk worden. De overwinning van gisteren is weer een tegenslag voor Turkije, Saudi Arabië, Israël en Amerika die al jarenlang de terroristen steunen met wapens en geld. 

 

Solidariteit met het sociale en nationale Syrië!

Geen compromissen, maar op naar de totale vernietiging van de terroristen in Syrië!

119.jpg

Het Ijzerfront

248f871d35aa51024dc8f388c25fd26ac32bf483f3ac7bb26d472a8d7c22357f.jpg

Kameraden,

 

aan het IJzerfront (1914-1918) zijn vele Vlaamse jongens gesneuveld omdat militaire bevelen uitsluitend in het frans werden gegeven en er daardoor velen onnodig sneuvelden ten gevolge van onbegrepen richtlijnen.

Inderdaad de meeste officieren waren eentalig frans of weigerden gewoon Vlaams te spreken. Zij eindigden vaak hun bevelen met "pour les Flamands la même chose" (voor de Vlamingen hetzelfde). Dát ondanks de koning der belgen, Albert I (Saksen Cobourg), met zijn oproep "Vlamingen gedenk de slag der gulden sporen (1302)” heel wat Vlamingen heeft overhaald zich vrijwillig te melden om het "vaderland" te verdedigen.

Na de 1ste wereldoorlog werd er in Diksmuide een gedenkteken opgericht met het geld van vele vlaamsgezinde volksgenoten (geen overheidsgeld dus !).

Het gedenkteken is in kruisvorm met volgende opschriften:

“AVV - VVK” (alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus),

“Hier liggen hun lijken als zaden in het zand - hoop op den oogst O VLAANDERLAND”

en

“Hier ons bloed wanneer ons recht ?”

 

In Vlaanderen wachten de Vlamingen, die in belgië (sic) een demokratische meerderheid vormen, al 185 jaar op hun grondwettelijke rechten! De zuidelijke Nederlanden hebben op hun grondgebied niet één braaf volgzaam schaap maar volledige kudden en zie noch hoor ik, weinig protest tegen de wijze waarop belgie de Vlamingen als tweederangs burgers behandelt! Ja, we hebben een eigen parlement en een deelregering maar de bevoegdheden die belgie aan de Vlaamse deelregering toekent zijn kruimels, in zover dat de zogezegde autonomie een lege doos blijkt te zijn! Zó zie je weer dat belgie geregeerd wordt door een franskiljonse "elite " met aan het hoofd een koningsfamilie (nochtans van “Duitschen bloede”). Dáár denken zij dat het voortbestaan van hun ondemokratische macht (niet verkozen door het volk) meer kans heeft door de zijde te kiezen van de franstaligen (vooral met de steun van de Waalse socialisten, met aan het hoofd een niet onbesproken ex eerste minister van vreemde origine ) en, ó schande, een hele schare Vlaamse vazallen die hun eigen volk verraden en collaboreren met de hartloze apenstaat belgië.

Aan de echte apen bied ik hier mijn verontschuldigingen aan. Zíj weten tenminsten wat samenhorigheid betekend.

 

Bij deze wens ik nog de aandacht te vestigen op de oorzaak waarom belgie in 1830 werd gesticht!

De onnatuurlijke staat belgië moest in opdracht van vooral de Franse loge, een bufferstaat worden die de Nederlanden moest breken. Hun doel was om met dat maneuver een wal op te werpen tegen het Germaanse gedeelte van Europa. Zo kon Frankrijk met medewerking van de latijnse zuidelijke staten meer macht verwerven in onze streken! Daarin zijn zij met brio geslaagd. Het mag u dus niet verbazen dat belgië nog steeds een marionet is van Frankrijk, en dát met medewerking, omwille van de smeer, van bekende parvenus Vlamingen.

Laat ons dus zo vlug mogelijk, een einde maken aan de huidige toestand. Laat ons terugkeren naar dat Vaderland dat eens het onze was, naar de "Nederlanden" (de lage landen aan de noordzee).

Hiermee zou dat zelfs nog niet mogen eindigen. Het zou moeten uitgroeien tot een Germaanse federatie die, op een heel andere leest geschoeid, rekening houdt met de specifieke culturele eigenheid van de volkeren en toch een economische samenwerking bevordert tussen de germaanse volkeren van West-Europa.

Willen we niet eindigen in een multi-culturele meltingpot. Willen we niet eindigen als derderangsburgers in Europa. Willen we niet eindigen met de sharia als grondwet met alle gevolgen vandien. Willen we darentegen gezamelijke een vuist ballen tegen de aankomende vreemde overheersing, dan is de eerste doorslaggevende stap, de hereniging van de Nederlanden. Zo en alleen zó, zullen wij, Noord en Zuid, zonder die beperkende grenspalen, samen sterk staan.

 

Eén volk, één staat , de Nederlanden één !

 

Hans - Willem Van Vlierberghe

 

 

02-02-16

Wat ze bij Recistances een scoop noemen...

Naar aanleiding van ons joelfeest ( i.s.m. N.A.W. ) dat op 26 december plaatsvond publiceerde de Waalse site Récistances een "info exclusive". Ze brachten namelijk het exclusieve nieuws dat een zekere Andy en Pascal, beide Nation-militanten volgens Récistances een post hadden geplaatst over iemand die naar ons joelfeest gekomen was door over een "verrader" ( traitre ) te spreken. De verrader in kwestie zou dan volgens Récistances Hubert D. en Alain P. zijn.

Probleem voor Récistances is dat de twee militanten van Nation, nl. Andy en Pascal al bijna 1 jaar geen militant meer zijn van Nation, en dat de post die door Danny Gunter ( waarvan de echte naam Danny D.J. is ) over iemand anders ging, iemand met de initialen K.V. en dus helemaal niet over Hubert D. of Alain P. Trouwens is er nooit een probleem geweest tussen A.N., N.A.W. en Nation, ook al werken we niet officieel samen en hebben we op sommige vlakken een andere mening. 

We kunnen dus de artikels van Récistances waarop het Vlaamse AFF zich trouwens baseert, moeilijk nog au serieux nemen en roepen dan ook iedereen op om aan deze sites geen aandacht te geven, want dat zijn ze echt niet waard. ANTIFA, HA, HA, HA!!!!

12695301_163384310704165_1427360700_o.jpg

12669110_163384477370815_1394056572_o.jpg

 

        

01-02-16

De naamloze oorlog

Voor de afwezigen, hebben we de toespraak over "De naamloze oorlog" van onze Noorse gastspreker Morten L. gefilmd. Aangezien we voor de vrijheid van meningsuiting zijn, hebben we dan ook geen complexen om elk aspect van de geschiedenis bespreekbaar te maken ook al is de inhoud van de toespraak van van Morton L. niet bindend voor de A.N. als organisatie.