05-02-16

Met vlag en wimpel

Vendel01bis.jpg

Waar ligt de oorsprong van de vaandels, vlaggen van legers of verenigingen?

 

Zowel in onze contreien (Germaanse stammen) als bij de Romeinse cohorten, kortom in heel het Europa van toen, zag men volkeren of stammen ten strijde trekken om hun territorium te verdedigen of om hun “lebensraum” uit te breiden. Vooraan de colonnes werd er op een stok een erkenningsteken gedragen. Toen was er nog geen sprake van een vlag of doek met een embleem erop.

 

Redenen om een erkenningsteken mee te dragen waren:

 

- 1) dat er bij de Germanen toen nog geen gemeenschappelijke kledij of legeruniform als herkenningsteken bestond.

 

- 2) dat embleem was meestal een huid en of skelethoofd van een dier, deze gewoonte komt voort van de mannenbonden gewijd aan een of andere Godheid en in de strijd vereenzelvigden de strijders zich met de moed en strijdlust van wilde dieren zoals het everzwijn, de beer, de wolf, de stier enz.. Maar dat wordt het onderwerp voor een ander artikel.

 

Zoals met alles kent het erkenningsteken zij evolutie en begon men emblemen te borduren, of te schilderen, op een doek dat werd opgespannen op een houten kader. Later werd het doek met één zijde aan de vlaggenstok vastgemaakt. Deze vorm werd op het slagveld gebruikt om bevelen door te geven aan de verschillende legerafdelingen (er waren toen nog geen moderne communicatiemiddelen) Deze techniek word vandaag niet meer toegepast in het leger maar kent een tweede leven in onze contreien bij de schuttersgilden, de folklore en de volksdansgroepen waar het tot een kunst en handigheids techniek (vendelzwaaien) zijn eigen weg is gegaan!

 

Trompetgeschal op het slagveld was er om de aandacht van de krijgers te vestigen om naar de bevelende figuren te kijken die de vendelzwaaier maakte en ze op te volgen, vb:.werd de vlag links van het lichaam gezwaaid, dan moest men met zijn legereenheid naar links zwenken enz. Met de evolutie van de vlag, is ook het vlagembleem, of vlagsymbool ontstaan. Van dierensymboliek is men overgegaan naar sibbetekens (samenstelling van runen). Men droeg dan die tekens op vlag, wimpel, schild en kledij. Aan het embleem, van de heer of het land dat men diende, waren er bepaalde regels verbonden voor de samenstelling van het wapen dat eventueel werd toegekend door een hogere instantie (koning, de adel, enz.).

 

Zo is de heraldiek ontstaan.

 

Dus een vlag moet met eerbied behandeld worden, zij is het symbool van een vereniging, van een volk ! Indien je een vlag draagt op een samenkomst of op een betoging, hang ze niet om uw schouders (het is geen mantel) sleep haar niet over de grond. En laat haar zeker niet afnemen! Ik wil er jullie aandacht op vestigen dat de vaandeldrager niet de eerste de beste was maar wel iemand die zich bewezen heeft op het slagveld. Iemand waarvan men weet dat hij zijn vaandel tot zijn laatste snik zal verdedigen. Deze summiere uitleg over vaandel en vlag, om nogmaals jullie aandacht er op te vestigen dat zij de symbolen dragen van onze maatschappijvisie en wij hen met respect moeten behandelen, alsook de tegenstander !

 

Tot slot hierna de Nederlandse vertaling van de eerste zin van een Duits lied:

“Hou hoog die vlag, die rangen vast gesloten ......”

 

Hans - Willem Van Vlierberghe.

 

De commentaren zijn gesloten.