04-02-16

Het Ijzerfront

248f871d35aa51024dc8f388c25fd26ac32bf483f3ac7bb26d472a8d7c22357f.jpg

Kameraden,

 

aan het IJzerfront (1914-1918) zijn vele Vlaamse jongens gesneuveld omdat militaire bevelen uitsluitend in het frans werden gegeven en er daardoor velen onnodig sneuvelden ten gevolge van onbegrepen richtlijnen.

Inderdaad de meeste officieren waren eentalig frans of weigerden gewoon Vlaams te spreken. Zij eindigden vaak hun bevelen met "pour les Flamands la même chose" (voor de Vlamingen hetzelfde). Dát ondanks de koning der belgen, Albert I (Saksen Cobourg), met zijn oproep "Vlamingen gedenk de slag der gulden sporen (1302)” heel wat Vlamingen heeft overhaald zich vrijwillig te melden om het "vaderland" te verdedigen.

Na de 1ste wereldoorlog werd er in Diksmuide een gedenkteken opgericht met het geld van vele vlaamsgezinde volksgenoten (geen overheidsgeld dus !).

Het gedenkteken is in kruisvorm met volgende opschriften:

“AVV - VVK” (alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus),

“Hier liggen hun lijken als zaden in het zand - hoop op den oogst O VLAANDERLAND”

en

“Hier ons bloed wanneer ons recht ?”

 

In Vlaanderen wachten de Vlamingen, die in belgië (sic) een demokratische meerderheid vormen, al 185 jaar op hun grondwettelijke rechten! De zuidelijke Nederlanden hebben op hun grondgebied niet één braaf volgzaam schaap maar volledige kudden en zie noch hoor ik, weinig protest tegen de wijze waarop belgie de Vlamingen als tweederangs burgers behandelt! Ja, we hebben een eigen parlement en een deelregering maar de bevoegdheden die belgie aan de Vlaamse deelregering toekent zijn kruimels, in zover dat de zogezegde autonomie een lege doos blijkt te zijn! Zó zie je weer dat belgie geregeerd wordt door een franskiljonse "elite " met aan het hoofd een koningsfamilie (nochtans van “Duitschen bloede”). Dáár denken zij dat het voortbestaan van hun ondemokratische macht (niet verkozen door het volk) meer kans heeft door de zijde te kiezen van de franstaligen (vooral met de steun van de Waalse socialisten, met aan het hoofd een niet onbesproken ex eerste minister van vreemde origine ) en, ó schande, een hele schare Vlaamse vazallen die hun eigen volk verraden en collaboreren met de hartloze apenstaat belgië.

Aan de echte apen bied ik hier mijn verontschuldigingen aan. Zíj weten tenminsten wat samenhorigheid betekend.

 

Bij deze wens ik nog de aandacht te vestigen op de oorzaak waarom belgie in 1830 werd gesticht!

De onnatuurlijke staat belgië moest in opdracht van vooral de Franse loge, een bufferstaat worden die de Nederlanden moest breken. Hun doel was om met dat maneuver een wal op te werpen tegen het Germaanse gedeelte van Europa. Zo kon Frankrijk met medewerking van de latijnse zuidelijke staten meer macht verwerven in onze streken! Daarin zijn zij met brio geslaagd. Het mag u dus niet verbazen dat belgië nog steeds een marionet is van Frankrijk, en dát met medewerking, omwille van de smeer, van bekende parvenus Vlamingen.

Laat ons dus zo vlug mogelijk, een einde maken aan de huidige toestand. Laat ons terugkeren naar dat Vaderland dat eens het onze was, naar de "Nederlanden" (de lage landen aan de noordzee).

Hiermee zou dat zelfs nog niet mogen eindigen. Het zou moeten uitgroeien tot een Germaanse federatie die, op een heel andere leest geschoeid, rekening houdt met de specifieke culturele eigenheid van de volkeren en toch een economische samenwerking bevordert tussen de germaanse volkeren van West-Europa.

Willen we niet eindigen in een multi-culturele meltingpot. Willen we niet eindigen als derderangsburgers in Europa. Willen we niet eindigen met de sharia als grondwet met alle gevolgen vandien. Willen we darentegen gezamelijke een vuist ballen tegen de aankomende vreemde overheersing, dan is de eerste doorslaggevende stap, de hereniging van de Nederlanden. Zo en alleen zó, zullen wij, Noord en Zuid, zonder die beperkende grenspalen, samen sterk staan.

 

Eén volk, één staat , de Nederlanden één !

 

Hans - Willem Van Vlierberghe

 

 

De commentaren zijn gesloten.