09-02-16

Eigen traditie eerst!

12644637_1554994994826895_9026203504034693864_n.jpg

Kameraden ,

Geen heden zonder verleden en geen toekomst zonder heden ! In deze spreuk vinden we een heidens en volksnationalistisch basis principe terug van onze maatschappij vizie.

D.w.z.: dat we onze voorouders moeten eren en uit hun ervaringen lessen moeten trekken, die toepassen en die op onze beurt doorgeven aan de volgende generaties ! Door de ervaring, is traditie een basis middel om de eigenheid van een volk en ras te behouden in weerwil van de multiculturele maatschappij en rassenvermenging die ze ons willen opdringen en er toch al goed in slagen door de indoctrinatie in scholen, media enz.

 

In een vorige artikel had ik het over het ontstaan van de vlag, een symbool waarrond we ons scharen met medestanders met dezelfde ideeen, wordt bestempeld als een duidelijk teken van facisme (de duivel) voor de tegenstanders van een geordende maatschappij met rechten en plichten voor de mensen behoorend tot een gemeenschap (volk, vaderland) .

Een zelfde verwijt voor b.v. een studenten vereniging , waar traditie een grote rol speelt in de ritueelen en de liederen die in de corona worden gezongen en die worden bestempeld als een nationaal socialistisch (nog erger als de duivel) door de anarchie minnende nietsnutten en andere geheime en duistere krachten. Die een grijze massa willen creeren en de volkeren hun besef van eigenheid, behorend tot een volk en ras te doen vervagen, dus makkelijk te manipuleren ! Deze lange inleiding moet voor ons, kameraden, het besef geven om onze volkse tradities voor zover dat ze nog bestaan een nieuw leven in te blazen. Ik doe beroep op jullie volksgenoten om terug de oude benamingen van de maanden, gegroeid uit onze voorouders levenswijze: in symbosium met de natuur te leven op het ritme van deze en niet de natuur te vernietigen om zoals in deze tijd de godheid van het geld te omarmen ! Het lijkt nostalgisch maar toch veel mooier als de huidige benamingen verwijzend naar Romeinse keizers, daarom een volgende lijst in onze eigen taal, behorend tot de grote Germaanse taalfamilie.

Januari / louwmaand of wintermaand Februari / reinigingsmaand of sprokkelmaand Maart / windmaand of eerste lentemaand April / grasmaand of kiemmaand Mei / bloemmaand Juni / weidemaand of zomermaand Juli / hooimaand Augustus / oogstmaand September / herfstmaand of vruchtmaand Oktober / wijnmaand November / slachtmaand December / wintermaand

Deze benamingen hoeven geen uitleg, die spreken voor zich ! Laat kameraden, deze maand benamingen opnieuw ingang vinden in bijvoorbeeld de communicatie, brieven en huidige middelen, aankondigingen van iets dat jullie inrichten enz.

 

Twee voorbeelden:

1. aankondiging van een geboorte Brunhilde V...... Is onze sibbe komen vervoegen op dinsdag de 21ste van de kiemmaand.

2. aankondiging van het joelfeest van A.N. gaat door op de 21ste van de wintermaand in .....

 

Weten de mensen niet welke maand er bedoeld wordt, dan zijn er 2 oplossingen !

 

1. je zet er, om het de mensen gemakkelijk te maken de vroegere benaming bij tussen haakjes.

2. ze zoeken het op op de blog van de Autonome Nationalisten

 

Ik wil ook de aandacht vestigen op de dagen van de week die veel mensen dagelijks gebruiken en niet blijven stilstaan bij de oorsprong van de namen die duidelijk een ode zijn aan de heidense godenwereld en drie hemellichamen die een crusiale rol spelen in de heidense filosofie .

Maandag / de Maan Dinsdag / Heiddense Godheid Tyr of Tiwaz Woensdag / Wodan Donderdag / Donar of Thor Vrijdag / Freya Zaterdag / Saturnus Zondag / de Zon

De namen die men gaf aan de Goden, verschillen dikwijls van streek tot streek maar zijn in weze dezelfde Goden. Een goed voorbeeld is de naam Wodan in onze kontreien en hoe noordelijker men gaat verandert dat in Odinn. Ook de schrijfwijze en uitspraak kunnen verschillen als je het in het nederlands, oud germaans of oud scandinavisch neerpent.

 

Een laatste tip wanneer een kind geboren wordt op een dag waar de heidense God of hemellichaam aan gewijd is, kan je ook je nieuwgeboortige in het teken zetten van de Heidense benaming van de geboortedag.

Misschien is deze bijdrage een stimulans voor onze heel Nederlandse gemeenschap om terug te grijpen naar eigen tradities en ons te herbronnen door deze materie en ze toe te passen.

 

EIGEN TRADITIE EERST ! Hans Van Vlierberghe -  Vlaanderen

De commentaren zijn gesloten.